• برای نوشتن آسانتر از کیبورد آنلاین وبگاه فارتال استفاده کنید - کیبورد تالشی
  • اپلیکیشن فارتال را از کافه بازار دانلود کنید - واژه نامه‌ی فارتال، نسخه‌ی اندروید
  • صفحه کلید نوشتال را از کافه بازار دانلود کنید - کیبورد نوشتال، نسخه‌ی اندروید